vineri, 29 iulie 2011

Curs de Formare de Formatori organizat de Asociaţia Team Work în Brașov

În perioada 29 iulie – 06 august 2011 Asociaţia Team Work organizează cursul de formare „Trainer's Laboratory – Experience non-formal training tools!” („Laboratorul trainerului – Experimentează instrumente de învăţare non-formală!”), co-finanţat de Comisia Europeană, prin programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 4.3 - Proiecte de formare şi reţele.

Proiectul „Trainer's Laboratory – Experience non-formal training tools!” constă într-un Curs de Formare de Formatori ce îşi propune să dezvolte competenţele participanţilor pentru a crea propriile metode şi instrumente de învăţare non-formală, oferindu-le spaţiul necesar de experimentare în cadrul unui grup organizat. Astfel, participanţii au ocazia de a primi un feedback avizat asupra instrumentelor create.


Cursul de formare va aduna la Braşov un numar de 23 de tineri din 7 ţări: Austria, Bulgaria, Danemarca, Italia, Portugalia, România şi Turcia. Participanţii – traineri şi viitori traineri care fac parte din mediul non-guvernamental – vor avea ocazia sã facă schimb de experienţă pentru a dobândi noi cunoştinţe despre educaţia non-formală.

Proiectul este susţinut de Comisia Europeană prin Programul „Tineret în Acţiune”, programul comunitar ce asigură cadrul legal pentru susţinerea activităţilor de învăţare non-formală pentru tineri. Printre obiectivele Programului se numără promovarea cetăţeniei active în rândul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de toleranţă şi solidaritate, susţinerea activităţilor de tineret şi a capacităţii organizaţiilor de tineret, precum şi promovarea cooperării europene în domeniul tineretului.

Asociaţia Team Work este o organizaţie non-guvernamentală ce are ca scop facilitarea acumulării de către tineri, prin activităţi de voluntariat, a experienţei necesare încadrării eficiente pe piaţa muncii. În vederea îndeplinirii acestui scop, Team Work promovează în rândul studenţilor o atitudine pozitivă faţă de voluntariat şi munca în echipă, le înlesneşte acestora contactul cu mediul socio-economic prin desfăşurarea de proiecte, activităţi educaţionale şi stagii şi, mai ales, urmăreşte să valorifice cunoştinţele teoretice ale studenţilor prin practică.

Persoana de contact:
Oana Dumitrescu
Coordonator proiect
Tel: 0753 590 127

*Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul  Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă  pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe  care le conţine.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu