2% pentru Team Work


Vă invităm să direcționați către Asociația Team Work 2% din impozitul pe venit din anul 2016. Termenul limită până la care poate fi completat și trimis formularul 2% este 25 mai 2017.


2% este un mecanism fiscal prin intermediul căruia salariații decid să nu dea 100% din impozitul lor către stat, ci doar 98%, restul fiind redirecționat către o organizație neguvernamentală: în cazul nostru, către Team Work.Puteți sprijini proiectele Team Work completând cererea 230 (pentru angajați cu forme legale în România în 2016). Puteți expedia documentul ca recomandată către administrația financiară de care aparțineți sau ne puteți anunța și ne ocupăm noi de trimiterea acestuia.

Cine completează Cererea 230 - cf. ANAF
Se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii în cazul în care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, și solicită restituirea acestora, sau în cazul în care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu