Contact

Adrese coordonatori

Secretar General - Silviu Rîpeanu
Vicepreşedinte - Anca Anton
Preşedinte - prof.dr. Paul Marinescu
----------------------------

Adresă sediu 
Șos. Panduri, nr. 90-92 (cămin Panduri), et. 1, cam. 120, sector 5, București
----------------------------

Adresă website
www.teamwork.org.ro
----------------------------

Adresă de contact
contact@teamwork.org.ro