luni, 9 aprilie 2012

Incepe-ti cariera! - primul apel de inscrieri pentru stagii de practica


Dacă ești student la o facultate cu profil economic și/sau administrativ din centrul universitar București și te gândești cu seriozitate la parcursul tău profesional, oportunitățile de practică generate prin proiectul „Măsuri active pentru susținerea inserției pe piața muncii a studenților de la profilurile științe economice și administrative” pot reprezenta șansa ta de a experimenta un mediu de lucru real și de a lua decizii informate asupra carierei tale.

Timp de 2 ani, 2012-2013, prin acest proiect vor fi facilitate 250 de oportunități de practică în companii private și instituții de stat ce au profilul de activitate sau desfășoară activități cu profil economico-administrativ. Periodic vor fi lansate apeluri de înscriere pentru studenții care doresc să desfășoare aceste stagii de practică, fiind precizate toate detaliile necesare.


Primul apel de înscrieri este pentru 70 de stagii de practică și se desfășoară în perioada 9-20 aprilie 2012. Studenții interesați de această oportunitate sunt rugați să acceseze website-ul proiectului www.incepeticariera.ro pentru detalii privind stagiile și modalitatea de înscriere.

„Măsuri active pentru susținerea inserției pe piața muncii a studenților de la profilurile științe economice și administrative” este un proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 2 („Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”), domeniul major de intervenţie 2.1 („Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”) și este implementat de Universitatea din București în parteneriat cu Asociația Team Work și MMM Consulting.

Pentru detalii sau întrebări adresa de contact este practica@incepeticariera.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu